ارتباط با ما

نظام مهندسي ساختمان
شهرستان مرند

IMG_0457-1-300x225

مرند – خيابان مسجد جامع

تلفن :04142272713 الي 5

امور اداري،مهندس افدستا:—–داخلي 1
امور مالي ،خانم صاحباري : —–داخلي 2
نقشه ها مهندس ساعي:——-داخلي 3
واحد گاز ،مهندس غفارپور:——–داخلي4
رياست ، مهندس آخوندي:——-داخلي 5
فاكس : —————————داخلي 6

تلفن مستقيم و فاكس :04142272712

شماره پيامك :30009900035491

نظرات برای این پست بسته شده است.