گزارش جلسه بازرسین گاز نظام مهندسی شهرستان مرند باشرکتهای لوله کشی گاز تجاری وخانگی

 

برگزاری جلسه تبیین مراحل بازرسی لوله کشی گاز با حضور هیئت رئیسه و ناظران مربوطه و بازرسین گاز و شرکتهای گازرسانی مورخه ۹۵/۰۵/۲۹ در محل نظام مهندسی مرند با حضور اکثریت شرکتهای گاز تشکیل و روند جدید تشکیل پرونده گاز و مراحل نظارت گاز که اخیرا از سازمان استان ابلاغ گردیده تشریح   گردید که ذیلا پروسه تشکیل پرونده ابلاغی استان ارائه می گردد.

نظرات برای این پست بسته شده است.