برنامه کلاسهای ارتقاءپایه ۳به۲ و ۲به۱ در نظام مهندسی مرند

تقویم آموزشی نیمسال اول سال ۱۳۹۵ سازمان نظام مهندسی (ارتقاء پایه) ۳ به ۲ رشته عمران نظارت شهرستان مرند

 

ر دوره نام دوره رشته و پایه تاریخ برگزاری کلاس آزمون استاد
۱ ۱-۳۱۱ مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان عمران

نظارت

پایه ۳ به ۲

پنجشنبه ۲۷/۸/۹۵ از ساعت ۱۴ تا ۲۰

جمعه ۲۸/۸/۹۵ از ساعت ۸ تا ۱۴ و ۱۴ تا ۲۰

جمعه ۵/۹/۹۵

ساعت ۱۲

 

 

 

 

۲ ۱-۳۱۴ مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان عمران

نظارت

پایه ۳ به ۲

۲۹/۷/۹۵ پنجشنبه از ساعت ۲۰-۱۵

۶/۸/۹۵ پنجشنبه از ساعت ۲۰-۱۵

۱۳/۸/۹۵ پنجشنبه از ساعت ۲۰-۱۵

جمعه ۲۸/۸/۹۵

ساعت ۱۲

دکتر زنوزی

 

 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال ۱۳۹۵ سازمان نظام مهندسی (ارتقاء پایه) ۲ به ۱ رشته عمران نظارت شهرستان مرند

 

ر دوره نام دوره رشته و پایه تاریخ برگزاری کلاس آزمون استاد
۱ ۱-۳۱۶ بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی عمران نظارت

پایه ۲ به ۱

جمعه ۳۰/۷/۹۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۲۰

جمعه ۷/۸/۹۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۲۰

پنجشنبه

۲۰/۸/۹۵

ساعت ۱۳

دکتر افشین
۲ ۳۱۷ روشهای تعمیر ، مرمت و تقویت سازه ها عمران نظارت

پایه ۲ به ۱

پنجشنبه ۱۵/۷/۹۵ از ساعت ۱۴ تا ۲۰

جمعه ۱۶/۷/۹۵ از ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۲۰

جمعه ۳۰/۷/۹۵

ساعت ۹

دکتر غفارزاده
۳ ۱-۳۱۹ روشهای اجرا و کنترل اتصالات سازه های فولادی عمران نظارت

پایه ۲ به ۱

پنجسنبه ۲۰/۸/۹۵ از ساعت ۱۴ تا ۲۰

جمعه ۲۱/۸/۹۵ از ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۲۰

پنجشنبه

۲۷/۸/۹۵

ساعت ۱۳

دکتر زنوزی

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.