اطلاعیه درخصوص بیمه مسئولیت مهندسان ناظر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان­ شرقی به منظور حمایت از مهندسان ناظر که وظیفه خطیری را در امر کنترل کیفیت ساخت و ساز در سطح استان برعهده دارند نسبت به عقد قرارداد بیمه مسئولیت مدنی مهندسان ناظر اقدام نموده است.

برای استفاده بهینه از پوشش بیمه مذکور توصیه می­شود مهندسان محترم ناظر به نکات زیر توجه فرمایند:

– مدت پوشش بیمه شامل زمان اعتبار اولیه پروانه ساختمانی صادره از شهرداری و زمان «تمدید پروانه ساختمانی» از سوی شهرداری می باشد. اما دوره زمانی «تجدید پروانه ساختمانی» را برنمی­ گیرد. لذا مهندسان ناظر باید به محض انقضای مدت اعتبار اولیه پروانه ساختمانی یا مدت اعتبار تمدید شده پروانه ساختمانی از انجام هرگونه عملیات ساختمانی در محل پروژه ممانعت نمایند. برای دوره «تجدید پروانه ساختمانی» لازم است پوشش بیمه مسئولیت مدنی توسط شخص ناظر خریداری گردد.

– مهندسان ناظر باید به محض دریافت هرگونه ادعای خسارت جانی یا مالی در پروژه تحت نظارت خود، مراتب را ظرف ده روز به صورت کتبی به بیمه ­گر اعلام نمایند.

– مهندس ناظر نباید بدون موافقت کتبی بیمه ­گر هیچ­گونه توافقی با شخص یا اشخاص زیان دیده به عمل آورد. مهندسان ناظر باید تمام سعی خود را در رعایت مقررات ملی ساختمان ایران و ضوابط اعلامی از سوی مراجع قانونی و ارائه به موقع گزارش­ های دوره­ ای به عمل آورد.

– حق بیمه براساس متراژ اولیه پروانه ساختمانی، محاسبه و به بیمه­ گر پرداخت شده است لذا در صورت افزایش متراژ ساختمان، ناظر باید شخصاً حق بیمه اضافی را به بیمه­ گر پرداخت نماید در غیر اینصورت خسارت طبق ماده ۱۰ قانون بیمه و به نسبت متراژ اولیه به متراژ واقعی پرداخت خواهد شد. 

این اطلاعیه فقط به منظور آگاهی اعضای سازمان صادر گردیده و ارزش استنادی دیگری ندارد.

 

 

اطلاعیه در خصوص اجتناب از تکفل اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می ­آورد

بدینوسیله بخشنامه شماره۳۰۲۷۰۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۹۶/۱۲/۲۷ وزیر محترم راه و شهرسازی منضم به نامه شماره ۹۷/۵۰/۲۷۱۵ مورخ ۹۷/۱/۳۰ مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان «موضوع اجتناب از تکفل اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می ­آورد» جهت آگاهی و رعایت مفاد بخشنامه توسط اعضاء محترم حقیقی و حقوقی سازمان اعلام می­ گردد. بدیهی است مسئولیت رعایت مفاد دستورالعمل مزبور به عهده ذینفعان خواهد بود.

دریافت نامه وزیر محترم و بخشنامه مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان

 

اعضای دارای پروانه اشتغال فقط اجرا

لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( فقط اجرا)
ردیف شماره عضویت نام و نام خانوادگی پروانه اشتغال حدود رشته همراه
۱ ۱۳۸۱۴ مددی       رضوان ۱۳-۱۰۰-۰۱۲۶۴ ۳ معماری ۰۹۱۴۳۹۱۹۰۸۱
۲ ۲۰۰۳۷ فرجامی      روح اله ۱۳-۱۱۰-۰۰۲۱۹ ۳ معماری ۰۹۱۴۸۰۲۳۸۴۱
۳ ۲۱۲۰۱ افدستا       مهدی ۱۳-۱۱۰-۰۰۵۳۶ ۳ معماری ۰۹۱۴۴۹۱۹۴۱۰
۴ ۱۶۳۳۱ کیانوشفر      رحمان ۱۳-۱۰۰-۰۱۴۵۳ ۳ معماری ۰۹۱۴۳۱۸۱۰۵۰
۵ ۱۵۲۰۰ هاشمی        حمیده ۱۳-۱۰۰-۰۱۳۱۹ ۳ معماری ۰۹۱۴۱۹۳۰۶۸۵
۶ ۲۳۸۰۹ پروری       رقیه ۱۳-۱۱۰-۰۰۶۱۹ ۳ معماری ۰۹۱۴۱۹۰۲۹۰۰
۷ ۲۱۴۰۷ تاری زاده محبوب آباد   بهمن ۱۳-۳۱۰-۰۰۳۴۷ ۳ عمران ۰۹۱۴۶۶۳۰۰۲۱
۸ ۱۷۳۸۶ زینالی        حسین ۱۳-۳۱۰-۰۰۳۴۹ ۳ عمران ۰۹۱۴۴۹۱۸۶۴۷
۹ ۱۷۲۲۷ شیری علیا        وحید ۱۳-۳۱۰-۰۰۴۵۴ ۳ عمران ۰۹۱۴۳۹۱۹۶۸۲
۱۰ ۹۳۳۵ رحیم زاده          علیرضا ۱۳-۳۰۰-۰۷۵۰۲ ۳ عمران ۰۹۱۴۳۹۱۳۶۵۳
۱۱ ۱۰۴۳۱ متقی زاده کشک   مهدی ۱۳-۳۰۰-۰۷۸۰۶ ۳ عمران ۰۹۱۴۴۹۲۶۳۸۹
۱۲ ۲۴۰۷۵ همایونی گرگر     رحمان ۱۳-۳۰۰-۰۷۲۳۰ ۳ عمران ۰۹۱۴۳۹۱۷۱۱۶
۱۳ ۱۹۶۵۷ نژاد حسین   صابر ۱۳-۳۰۰-۰۷۹۶۷ ۳ عمران ۰۹۱۴۸۲۷۹۰۰۵
۱۴ ۱۱۴۹۳ محسنی        یوسفعلی ۱۳-۳۰۰-۰۷۵۷۳ ۳ عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۰۵۰
۱۵ ۱۰۳۴۳ صدقی      هادی ۱۳-۳۰۰-۰۷۹۹۴ ۳ عمران ۰۹۱۴۱۹۰۶۳۴۹
۱۶ ۲۱۰۰۷ هاشمی زنوز      میرحسین ۱۳-۳۰۰-۰۷۸۸۷ ۳ عمران ۰۹۱۴۴۹۲۷۰۳۱
۱۷ ۱۹۵۸۲ جسور       مرتضی ۱۳-۳۰۰-۰۸۱۱۸ ۳ عمران ۰۹۱۴۹۹۱۷۸۹۲

دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در هیات نمایندگی (اجرائی) دفاتر شهرستانهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی((جدید))

دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در هیات نمایندگی (اجرائی) دفاتر شهرستانهای سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان آذربایجان شرقی((جدید))

 

انتخابات نظام مهندسی دفاتر