گزارش برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه در مرند) مبانی گودبرداری ژئوتکنیک وسازه های نگهبان

کلاسهای ارتقاء پایه ۳ به ۲ با کد درس ۱-۳۱۱ با عنوان مبانی گودبرداری ژئوتکنیک وسازه های نگهبان روزهای پنج شنبه مورخه ۲۷/۸/۹۵ و ۲۸/۸/۹۵  در محل نظام مهندسی مرند با تدریس آقای دکتر رنجبر برگزار گردید و امتحان کلاس مذکور روز جمعه مورخه ۵/۹/۹۵ در محل نظام مهندسی مرند برگزار شد.

گزارش برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه در مرند ) روشهای اجرا وکنترل اتصالات سازه های فولادی

کلاس روشهای اجرا وکنترل اتصالات سازه های فولادی با تدریس آقای دکتر حسین زنوزی از سری کلاسهای ارتقاء پایه ۲ به ۱ نظارت رشته عمران با کد درس ۳۱۹ روز پنج شنبه ۲۰/۸/۹۵ و روز جمعه مورخه ۲۱/۸/۹۵ در محل نظام مهندسی مرند تشکیل گردید و امتحان درس مذکور مورخه ۲۷/۸/۹۵ روز جمعه با حضور نماینده دانشگاه تبریز در محل نظام مهندسی مرند برگزار گردید.

ارائه صورتجلسه تمهیدات زمستانی جهت دریافت گزارشات ساختمانی

اطلاعیه

به اطلاع کلیه مهندسین ناظر و مجری محترم می رساند ، به علت فرا رسیدن فصل سرما ارائه صورتجلسه تمهیدات زمستانی جهت دریافت گزارشات مرحله ای سازه از تاریخ ۰۱/۰۹/۹۵ الزامی می باشد.

گزارش برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه در مرند(کلاس بتن های ویژه وروشهای خاص بتن ریزی)

کلاس دوره ۳۱۶ با عنوان بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی با تدریس آقای دکتر حسن افشین از سری کلاسهای ارتقاء پایه ۲ به ۱ روز جمعه ۳۰/۷/۹۵ و ۷/۸/۹۵ در محل نظام مهندسی مرند تشکیل شد و امتحان درس فوق روز پنجشنبه ۲۰/۸/۹۵ برگزار خواهد شد.