ارائه صورتجلسه تمهیدات زمستانی جهت دریافت گزارشات ساختمانی

اطلاعیه

به اطلاع کلیه مهندسین ناظر و مجری محترم می رساند ، به علت فرا رسیدن فصل سرما ارائه صورتجلسه تمهیدات زمستانی جهت دریافت گزارشات مرحله ای سازه از تاریخ ۰۱/۰۹/۹۵ الزامی می باشد.

نظرات برای این پست بسته شده است.