دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در هیات نمایندگی (اجرائی) دفاتر شهرستانهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی((جدید))

دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در هیات نمایندگی (اجرائی) دفاتر شهرستانهای سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان آذربایجان شرقی((جدید))

 

انتخابات نظام مهندسی دفاتر

نظرات برای این پست بسته شده است.