اطلاعیه در خصوص اجتناب از تکفل اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می ­آورد

بدینوسیله بخشنامه شماره۳۰۲۷۰۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۹۶/۱۲/۲۷ وزیر محترم راه و شهرسازی منضم به نامه شماره ۹۷/۵۰/۲۷۱۵ مورخ ۹۷/۱/۳۰ مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان «موضوع اجتناب از تکفل اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می ­آورد» جهت آگاهی و رعایت مفاد بخشنامه توسط اعضاء محترم حقیقی و حقوقی سازمان اعلام می­ گردد. بدیهی است مسئولیت رعایت مفاد دستورالعمل مزبور به عهده ذینفعان خواهد بود.

دریافت نامه وزیر محترم و بخشنامه مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان

 

اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیل درمان و عمر و حادثه

بدینوسیله باطلاع اعضای محترم سازمان می­ رساند که جهت ثبت­ نام بیمه تکمیل درمان و عمر و حادثه از روز یکشنبه مورخ ۹۵/۵/۲۴ الی ۹۵/۶/۴ همه روزه بجز ایام تعطیل رسمی از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۳ می­ توانند با دانلود فرم ­های مربوطه از سایت سازمان به آدرس www.azarnezam.ir و تکمیل آن به ساختمان مرکزی سازمان واقع در آبرسان – خیابان ۷ تیر – نرسیده به میدان هفت­ تیر– روبروی مجتمع پزشکی یاس در طبقه زیرزمین، به اتاق ۲۰۳ مراجعه فرمایند. بدیهی است مهلت ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

دانلود فرم ثبت نام بیمه تکمیلی درمان

دانلود فرم پوشش بیمه ای، درمان تکمیلی، عمر و حادثه

اطلاعیه دعوت به ثبت نام در انتخابات ((گروه های تخصصی)) سازمان از متقاضیان واجد شرایط (( جدید))

بسمه تعالی

 نظر به اصلاحیه اخیر آیین نامه  اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نظر به برگزاری انتخابات هیأت رییسه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی که در سال ۹۵ برگزار خواهد گردید، لذا بدینوسیله از کلیه داوطلبان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری،عمران،تأسیسات مکانیکی،تأسیسات برقی،شهرسازی،ترافیک،نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده ۷۹ اصلاحی آیین نامه اجرایی که دارای پروانه اشتغال به کار پایه (۱) با حداقل ۲ سال سابقه در آن پایه می باشند و از ۷ سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه ۳ یا بالاتر بوده و علاقه مند به عضویت در هیأت رییسه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند، دعوت می شود  از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ لغایت ۱۳۹۵/۰۱/۳۱  با مراجعه به امور اداری سازمان و تکمیل فرم مخصوص و تحویل مدارک ثبت نام بشرح زیر، اقدام به ثبت نام نمایند:

۱- تکمیل فرم ثبت نام

۲- تصویر برابر اصل کارت ملی

۳- تصویر برابر اصل شناسنامه

۴- تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی (کلیه مقاطع دانشگاهی)

۵- تصویر برابر اصل پروانه اشتغال به کار مهندسی دارای اعتبار

۶- چهار قطعه عکس پرسنلی ۴*۳

 بدیهی است، مدت فوق به هیج وجه قابل تمدید نبوده و به درخواست های ناقص یا درخواست هایی که پس از اتمام مدت مذکور و یا توسط داوطلبان دارای مدرک مرتبط ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و مراحل بعدی  جهت تکمیل مدارک فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای شرایط مندرج در ماده ۷۹ اصلاحی باشند.

شایان ذکر است شرایط داوطلبی جهت اطلاع داوطلبان به پیوست قابل رویت می باشند.

شرایط انتخاب شوندگان اعضای هیأت رییسه گروه های تخصصی

 شرایط انتخاب شوندگان اعضای هیأت های رییسه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی استان وفق ماده ۷۹ اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵به شرح زیر می باشد:

 ماده (۷۹) – هر یک از گروه های تخصصی دارای یک هیأت رییسه متشکل از هفت نفر خواهد بود که از بین داوطلبان در رشته مربوط که شرایط آنان به ترتیب زیر احراز می شود به وسیله اعضای نظام مهندسی استان در همان  رشته به ترتیب اکثریت آرا برای سه سال انتخاب می شوند.تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعد بلامانع است. اعضای هیأت رییسه گروه های تخصصی باید دارای کلیه شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره بوده و ضمناً از اشخاص دارای سوابق و اشتهار علمی و حرفه ای شاخص در رشته خود باشند.

بررسی احراز شرایط مذکور به وسیله کارگروه های پنج نفره سنجش در هررشته متشکل از دو عضو به انتخاب شورای مرکزی خارج از اعضای این شورا، دو عضو به انتخاب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و یک عضو آن رییس نظام مهندسی استان ذیربط خواهد بود. اعضای کارگروه هر رشته غیر از رییس نظام مهندسی استان، از اشخاص همان رشته معرفی می شود.

دبیرخانه کارگروه های سنجش در شورای مرکزی مستقر می باشد و وزارت راه و شهرسازی برفعالیت آنها نظارت خواهد نمود.

هیئت رئیسه گروه تخصصی، هیئت مشورتی علمی و حرفه ای بوده ودر موضوعات تخصصی مرجعیت دارد.

 ماده (۵۹) –  احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی،موضوع بند(۳)ماده(۱۱)قانون و دارا بودن حداقل صلاحیت علمی و حرفه ای،موضوع بند (۶) ماده یاد شده، برای داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان به شرح زیر می باشد:

 الف)حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی.

  1. نداشتن محکومیت شورای انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی،یا گذشت(۷) سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور.
  2. نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت های حرفه ای بیش از یک بار.
  3. نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فعالیت های حرفه ای خود یا بیش از دو بار خلع ید در پیمانکاری عمرانی خود.
  4. عدم تخطی از اصول و شئون اخلاق و رفتار حرفه ای مذکور در ماده (۲) مکرر و نظام نامه  آن به نحوی که منجر به محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر شده باشد.

تبصره: اثبات تخطی از اصول مذکور مستلزم ارایه دلیل معتبر و دادن فرصت مناسب به داوطلب برای پاسخ نسبت به آن میباشد.

 ب)صلاحیت علمی:

  1. دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که درخواست عضویت برای آن را در هیأت مدیره (هیأت رییسه گروه های تخصصی ) را دارد. عناوین رشته ها از جهت اصلی یا مرتبط بودن مدرک تحصیلی توسط کمیسیون موضوع تبصره(۲) ماده(۷)قانون تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد.

تبصره- مدارک پیوسته بالاتر از کارشناسی در تمام رشته های اصلی یا مدرک ناپیوسته بالاتر از کارشناسی در رشته های اصلی که فاقد دوره کارشناسی در ایران در زمان فراغت از تحصیل تا (۱۰) سال پس از تصویب قانون بوده یا دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های اصلی دیگر باشد،پذیرفته خواهد بود.

  1. گذراندن سه دوره آموزشی مصوب وزارت راه و شهرسازی مربوط به حرفه مهندسی پس از دوره کارشناسی و اخذ گواهینامه مورد قبول وزارت راه و شهرسازی

 پ)صلاحیت حرفه ای:

  1. دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته ای که داوطلب خواهان عضویت در هیأت مدیره (هیأت رییسه گروه های تخصصی ) در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک.
  2. اشتغال به یکی از امور فنی زیر در رشته مهندسی که برای آن درخواست عضویت در هیأت مدیره(هیأت رییسه گروه های تخصصی )  دارد در (۵) سال مداوم آخر یا (۱۰) سال متناوب متصل به زمان تسلیم درخواست داوطلبی:

یک- انجام طراحی،محاسبه،نظارت، عملیات اجرایی، تولید و نصب، نقشه برداری، راهبری، نگهداری، کنترل و بازرسی، امور آزمایشگاهی و کارشناسی و مانند این عناوین.

دو- مدیریت مستقیم همراه با مشارکت حرفه ای در فعالیت های فوق.

سه- آموزش و تحقیق در زمینه های حرفه ای رشته مورد تقاضا.

تبصره۱- برای داوطلبانی که به دلیل ریاست نظام مهندسی استان اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفه ای در تمام یا بخشی از (۵) سال مذکور ناممکن بوده، داشتن مجموعاً(۵) سال فعالیت حرفه ای یا آموزشی و تحقیقی در سال های متصل به زمان داوطلبی بدون احتساب دوران ریاست نظام مهندسی استان الزامی است.

تبصره۲- داشتن حداقل یک سال  سابقه عضویت در نظام مهندسی همان استان،قبل از تقاضا داوطلبی الزامی است.

تبصره۳- به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون،مجاز نمی باشد.

تبصره ۴- داشتن شرایط ماده (۱۱) قانون و این ماده در تمام دوره عضویت در هیأت مدیره (هیأت رییسه گروه های تخصصی) الزامی است و هرگاه عضو هیأت مدیره (هیأت رییسه گروه های تخصصی) شرایط مذکور را از دست دهد، علاوه بر از دست دادن عضویت در هیأت مدیره (هیأت رییسه گروه های تخصصی) از کلیه سمت هایی که به اعتبار این عضویت احراز کرده، ساقط می شود.

 تذکر :  مطابق با ماده ۷۹ اصلاحی مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ بررسی احراز شرایط مذکور به وسیله کارگروه های پنج نفره سنجش در هررشته متشکل از دو عضو به انتخاب شورای مرکزی خارج از اعضای این شورا، دو عضو به انتخاب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و یک عضو آن رییس نظام مهندسی استان ذی ربط خواهد بود. اعضای کارگروه هر رشته غیر از رییس نظام مهندسی استان، از اشخاص همان رشته معرفی می شود.

  دانلود فرم انتخابات گروه تخصصی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی

اطاعیه پیش ثبت‌نام بیمه تکمیل درمان اعضای سازمان ((مهلت ثبت نام ۹۴/۱۰/۱۰))

اطلاعیه

با عنایت به درخواست تعدادی از اعضاء محترم سازمان به اطلاع می­رساند که پیش ثبت‌نام بیمه تکمیل درمان سری دوم، از روز دو‌شنبه مورخ ۲۳/۹/۹۴ الی۱۰/۱۰/۹۴ همه روزه بجز ایام تعطیل رسمی از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۳ در ساختمان مرکزی سازمان واقع در آبرسان خیابان هفت تیر نرسیده به میدان هفت تیر بصورت حضوری و یا از طریق سایت سازمان به آدرس www.Azarnezam.ir انجام خواهد گرفت. بدیهی است بعلت شرایط بیمه طرف قرارداد مهلت مذکور تمدید نخواهد شد.

فرم ثبت نام