جروه بررسی تغییرات در مباحث مقررات ملی و استاندارد ۲۸۰۰ ونحوه تنظیم پارامتر های مربوطه در ETABS 2015

جروه بررسی تغییرات در مباحث مقررات ملی و استاندارد ۲۸۰۰ ونحوه تنظیم پارامتر های مربوطه در ETABS 2015 آقای دکتر مسعود حسین زاده اصل از لینک زیر قابل دریافت می باشد.

دانلود جزوه

دانلود ها